Mandràgores és un projecte que neix el 2016 amb la voluntat de contribuir en l’educació sexual i afectiva d’adolescents, joves i dones, des d’una perspectiva feminista. Duem a terme aquesta tasca a través de tallers participatius i vivencials que facilitin una revisió crítica de la sexualitat.

Joy kazino

info@mandragores.cat