Tallers per a educadores

 Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

En aquest curs repensarem l’educació sexual d’adolescents i joves des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per acompanyar la sexualitat. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i que permetin adquirir eines per millorar l’acompanyament de la sexualitat.

⋅ Objectius

1. Fer una anàlisi crítica del model de sexualitat i de l’educació sexual en la societat actual.

2. Dotar d’eines i recursos per a l’educació sexual.

3. Desmuntar mites, creences i tabús al voltant de la sexualitat.

4. Revisar les pròpies creences i com influencien en la intervenció educativa.

5. Conèixer i analitzar els referents en sexualitat de joves i adolescents.

6. Detectar i analitzar els principals agents socialitzadors en matèria de sexualitat de l’entorn.

7. Revisar i repensar el model d’educació sexual de l’entorn educatiu de joves i adolescents.

⋅ Continguts principals

SESSIÓ 1.

Plaer, diversitat i autoconeixement

– Concepte de sexualitat des d’una visió multidimensional

– La sexualitat en la societat patriarcal

– Mites i tabús: masturbació i autoconeixement dels genitals

– Sexe, gènere i orientacions dels desig: conceptes i estereotips

SESSIÓ 2.

Transformant l’acompanyament de la sexualitat

– Model d’educació sexual actual

– Agents socialitzadors en matèria de sexualitat

– Canvi de perspectiva de l’educació sexual i de la salut sexual

– La mirada i el paper de les professionals en l’acompanyament

– Eines i recursos per a l’acompanyament

SESSIÓ 3.

Referents juvenils i la reproducció de mites

– Referents actuals de les joves en matèria de sexualitat: sèries, música, youtubers i porno

– Model de sexualitat i violències sexuals en l’adolescència

– Referents alternatius

SESSIÓ 4.

Compartint estratègies i projectes

– Dificultats, reptes i estratègies de les professionals en matèria d’educació sexual

– Eines per a la gestió de grups

– Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves

– Servies i projectes del territori

– Valoració i tancament

⋅ Metodologia

Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar l’educació sexual sense caure en mites i prejudicis. Totes les sessions es complementaran amb lectures o altres recursos per seguir aprofundint en els diferents contingutst treballats. Per ara, les sessions seran en línia i dinamitzades per dues talleristes. 

✏  Nombre de participants

Aproximadament 20 participants

🧙‍♀️ Talleristes

El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

👉 A qui va adreçat?

Professionals del món de l’educació i/o referents de joves i adolescents en altres àmbits.

⏳  Durada

Quatre sessions de 2 hores cada una