Tallers per a educadores i famílies

Com acompanyem la sexualitat?

En aquest taller repensarem l’educació sexual des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per acompanyar la sexualitat de joves i infants. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i que permetin reflexionar sobre mites i tabús al voltant de la sexualitat i sobre com podem abordar-los.

⋅ Objectius

1. Fer una anàlisi crítica del model de sexualitat i de l’educació sexual en la societat actual.

2. Desmuntar mites, creences i tabús al voltant de la sexualitat.

3. Revisar de quina manera el model de sexualitat hegemònic ens influeix com a persones i com a educadores i/o pares i mares.

4. Dotar d’eines i recursos per a l’educació sexual.

5. Repensar en quin model de sexualitat volem educar en els nostres espais d’intervenció.

⋅ Continguts principals

SESSIÓ 1

– Concepte de sexualitat des d’una visió multidimensional

– Eines per desmuntar tabús i mites en relació a:

Orientació del desig i diversitat sexual

Gènere i sexualitat

Identitat i expressió de gènere, sexe i orientació sexual

Límits i consentiment

Anatomia dels genitals

Cicle menstrual

Masturbació

SESSIÓ 2

– Revisió de les pròpies creences

– Eines i recursos per l’acompanyament de la sexualitat

– La mirada i el paper de les educadores, famílies i/o referents en l’acompanyament

 

⋅ Metodologia

Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar l’educació sexual sense caure en mites i prejudicis. 

✏  Nombre de participants

Aproximadament 30 joves/infants.

🧙‍♀️ Talleristes

El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

👉 A qui va adreçat?

Educadores, famílies i/o referents de joves i infants en altres àmbits.

⏳  Durada

Una o dues sessions de 2 a 4 hores (s’adaptarà el contingut segons la durada de les sessions)