Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

Tallers per a educadores

 Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

En aquest curs repensarem l’educació sexual d’adolescents i joves des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per acompanyar la sexualitat. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i que permetin adquirir eines per millorar l’acompanyament de la sexualitat.

⋅ Objectius

1. Fer una anàlisi crítica del model de sexualitat i de l’educació sexual en la societat actual.

2. Dotar d’eines i recursos per a l’educació sexual.

3. Desmuntar mites, creences i tabús al voltant de la sexualitat.

4. Revisar les pròpies creences i com influencien en la intervenció educativa.

5. Conèixer i analitzar els referents en sexualitat de joves i adolescents.

6. Detectar i analitzar els principals agents socialitzadors en matèria de sexualitat de l’entorn.

7. Revisar i repensar el model d’educació sexual de l’entorn educatiu de joves i adolescents.

⋅ Continguts principals

SESSIÓ 1.

Plaer, diversitat i autoconeixement

– Concepte de sexualitat des d’una visió multidimensional

– La sexualitat en la societat patriarcal

– Mites i tabús: masturbació i autoconeixement dels genitals

– Sexe, gènere i orientacions dels desig: conceptes i estereotips

SESSIÓ 2.

Transformant l’acompanyament de la sexualitat

– Model d’educació sexual actual

– Agents socialitzadors en matèria de sexualitat

– Canvi de perspectiva de l’educació sexual i de la salut sexual

– La mirada i el paper de les professionals en l’acompanyament

– Eines i recursos per a l’acompanyament

SESSIÓ 3.

Referents juvenils i la reproducció de mites

– Referents actuals de les joves en matèria de sexualitat: sèries, música, youtubers i porno

– Model de sexualitat i violències sexuals en l’adolescència

– Referents alternatius

SESSIÓ 4.

Compartint estratègies i projectes

– Dificultats, reptes i estratègies de les professionals en matèria d’educació sexual

– Eines per a la gestió de grups

– Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves

– Servies i projectes del territori

– Valoració i tancament

⋅ Metodologia

Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar l’educació sexual sense caure en mites i prejudicis. Totes les sessions es complementaran amb lectures o altres recursos per seguir aprofundint en els diferents contingutst treballats. Per ara, les sessions seran en línia i dinamitzades per dues talleristes. 

✏  Nombre de participants

Aproximadament 20 participants

🧙‍♀️ Talleristes

El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

👉 A qui va adreçat?

Professionals del món de l’educació i/o referents de joves i adolescents en altres àmbits.

⏳  Durada

Quatre sessions de 2 hores cada una

  Com acompanyem el cicle menstrual?

  Com acompanyem el cicle menstrual?

  Tallers per a educadores i famílies

  Com acompanyem el cicle menstrual?

  En aquest taller revisarem la mirada amb la que acompanyem el cicle menstrual des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per conèixer amb més profunditat el cicle menstrual i saber com acompanyar-lo, desmuntant el tabú i els mites que existeixen al voltant. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i reflexió.

  ⋅ Objectius

  1. Fer una anàlisi crítica de la visió que la nostra societat té del cicle menstrual.

  2. Desmuntar mites, falses creences i tabús.

  3. Revisar de quina manera la visió social del cicle menstrual ens influeix com a persones i com a educadores, mares i/o pares. 

  4. Dotar d’eines i recursos per acompanyar el cicle menstrual i el coneixement del cos.

  ⋅ Continguts principals

  – El cicle menstrual i les seves fases.

  – Anatomia dels genitals interns i externs.

  – Tabús i mites en relació al cicle menstrual.

  – Mètodes de recollida de sagnat.

  – Revisió de les pròpies vivències i creences.

  – La mirada i el paper de les educadores, famílies i/o referents en l’acompanyament del cicle menstrual i el coneixement del cos.

  ⋅ Metodologia

  Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar el cicle menstrual sense caure en mites i prejudicis. 

  ✏  Nombre de participants

  Aproximadament 30 joves/infants.

  🧙‍♀️ Talleristes

  El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

  👉 A qui va adreçat?

  Educadores, famílies i/o referents de joves i infants en altres àmbits.

  ⏳  Durada

  Una sessió de 2 hores.

   Com acompanyem la sexualitat?

   Com acompanyem la sexualitat?

   Tallers per a educadores i famílies

   Com acompanyem la sexualitat?

   En aquest taller repensarem l’educació sexual des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per acompanyar la sexualitat de joves i infants. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i que permetin reflexionar sobre mites i tabús al voltant de la sexualitat i sobre com podem abordar-los.

   ⋅ Objectius

   1. Fer una anàlisi crítica del model de sexualitat i de l’educació sexual en la societat actual.

   2. Desmuntar mites, creences i tabús al voltant de la sexualitat.

   3. Revisar de quina manera el model de sexualitat hegemònic ens influeix com a persones i com a educadores i/o mares i pares.

   4. Dotar d’eines i recursos per a l’educació sexual.

   5. Repensar en quin model de sexualitat volem educar en els nostres espais d’intervenció.

   ⋅ Continguts principals

   SESSIÓ 1

   – La sexualitat en la societat patriarcal

   – Concepte de sexualitat des d’una visió multidimensional

   – Revisió de les pròpies creences

   – Eines per desmuntar tabús i mites i repensar l’acompanyament en relació a:

   Orientació del desig i diversitat sexual

   Gènere i sexualitat

   Identitat i expressió de gènere, sexe i orientació sexual

   Anatomia dels genitals

   Masturbació

   SESSIÓ 2

   – Revisió de les pròpies creences

   – Eines per desmuntar tabús i mites i repensar l’acompanyament en relació a:

   Infeccions de transmissió sexual

   Límits i consentiment

   – Eines i recursos per l’acompanyament de la sexualitat

   – La mirada i el paper de les educadores, famílies i/o referents en l’acompanyament

    

   ⋅ Metodologia

   Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar l’educació sexual sense caure en mites i prejudicis. 

   ✏  Nombre de participants

   Aproximadament 20 participants

   🧙‍♀️ Talleristes

   El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

   👉 A qui va adreçat?

   Educadores, famílies i/o referents de joves i infants en altres àmbits.

   ⏳  Durada

   Dues sessions de 2 hores cada una